Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

02 października 2020

Co to jest OC posiadacza pojazdu mechanicznego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód osobowych jak i majątkowych, jakie powstały w wyniku spowodowanej przez nas kolizji lub wypadku drogowego.

W Polsce polisa OC przypisana jest do pojazdu, a nie do jego właściciela. Co to oznacza? Jesteśmy zobowiązani z mocy Ustawy wykupić tyle polis, ile mamy pojazdów. Warto wiedzieć, że polisę OC musimy posiadać także w przypadku poruszania się po drogach publicznych pojazdami nie zarejestrowanym

OC komunikacyjne jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, a to oznacza, że jego zakres jest określony ustawowo i u wszystkich Ubezpieczycieli jest taki sam.  W art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych znajdziemy odpowiedź na pytanie – co obejmuje ubezpieczenie OC. Według tego artykułu, odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”.

Podsumowując, OC komunikacyjne zadziała, kiedy na skutek użytkowania pojazdu wyrządzimy komuś szkodę osobową lub rzeczową. Warto zauważyć, że w tej kategorii szkód mieszczą się także szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta, załadunku i rozładunku, a także podczas zatrzymania, postoju, itp.

Mała uwaga do powyższego.

Warto zdawać sobie sprawę, że wykupienie polisy OC nie chroni nas w każdej sytuacji. W art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych napisano, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody rzeczowe wyrządzone przez kierującego:
– posiadaczowi auta,
– w przewożonych za opłatą ładunkach,
– przesyłkach lub bagażu,
– polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych itd.
– polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Jak wynika z powyższych rozważań, polisa OC chroni kierującego pojazdem w chwili zdarzenia (nie koniecznie właściciela pojazdu)
Art. 35 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniem OC:

„jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu”.
Kiedy więc pożyczymy nasz samochód koledze, dziecku, komukolwiek i ta osoba wyrządzi szkodę w związku z ruchem tego pojazdu, to poszkodowani w tym zdarzeniu mogą się zwrócić do nas o zaspokojenie roszczeń, które nie zostały pokryte z polisy OC.

Autor wpisu: Piotr Kaczmarzyński

Jestem absolwentem Politechniki Łódzkiej. Z ubezpieczeniami związany jestem od 1998 roku. Współpracowałem i współpracuje z pośrednikami ubezpieczeniowymi. Cenię sobie to, że jestem niezależny, bo nie byłem i nie jestem związany z żadnym ubezpieczycielem. Zawsze doradzałem i nadal doradzam w sposób maksymalnie obiektywny. Wychodzę z prostego założenia, że zadowolony klient to pewne źródło poleceń. Jak do tej pory świetnie się to sprawdza.

Staram się być na bieżąco z tym co się dzieje na rynku ubezpieczeń zarówno w sferze polis jak i odszkodowań.

Mam nadzieję, że moje sugestie i podpowiedzi spowodują, że będziesz kolejnym zadowolonym klientem.

Wiedza o ubezpieczeniach

Promo baner

Kup ubezpieczenie Assistance najlepsze dla Twojego samochodu

Wybierając Voleto zyskujesz najatrakcyjniejsze propozycje ubezpieczeń na rynku.

Oblicz najniższą składkę

VOLETO używa plików cookie, aby ulepszać serwis. Dowiedz się więcej