Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

14 maja 2021

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Wzór pisma

Brałeś udział w kolizji lub wypadku, spowodowanych przez Ciebie lub innego uczestnika ruchu, a otrzymane odszkodowanie Cię nie satysfakcjonuje? Na szczęście nie musisz od razu godzić się z decyzją ubezpieczyciela i przysługuje Ci możliwość odwołania. Choć na wstępie warto podkreślić, że Twoja pozycja będzie diametralnie różna w zależności od tego, kto jest sprawcą szkody. W poniższym tekście pokażemy Ci, co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Kiedy i na jakiej podstawie możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania?

Jeśli po szkodzie skontaktowałeś się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia i złożyłeś komplet wymaganych dokumentów, możesz już spokojnie czekać na wypłacenie należnych Ci środków. Ubezpieczyciel ma na to 30 dni. Co jednak zrobić jeżeli po otrzymaniu decyzji okaże się, że kwota przyznanego odszkodowania jest zbyt niska na pokrycie naprawy samochodu? Po pierwsze, nie wpadaj w panikę, ponieważ nie jest to jeszcze ostateczne rozwiązanie sprawy. Informacje, które otrzymałeś, opierają się na sposobie wyliczania szkody stosowanym przez daną firmę ubezpieczeniową.

W przypadku, kiedy zdecydowałeś się na likwidację szkody przez zakład blacharsko-lakierniczy i udzieliłeś mu stosownego pełnomocnictwa, to on przed rozpoczęciem naprawy dokona kalkulacji szkody i poinformuje Cię, czy jest w stanie naprawić samochód w kwocie należnego odszkodowania. Jeżeli tak, to po prostu czekasz na naprawę i odbierasz samochód. Rozliczenia pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem nie interesują Cię.

W przypadku, kiedy zdecydowałeś się na samodzielną likwidację szkody i otrzymana kalkulacja nie satysfakcjonuje Cię, bo uważasz, że wartość samochodu została zaniżona lub wysokość przyznanego odszkodowania jest zbyt niska, składasz odwołanie od przyznanego Ci odszkodowania, ponieważ nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela.

Uwaga!

Możliwość złożenia odwołania zapewniają Ci obowiązujące przepisy. Podstawą prawną tego kroku jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Masz na to 3 lata, jeśli byłeś uczestnikiem kolizji i aż 20 lat, jeśli do szkody doszło w wyniku wypadku.

W jaki sposób złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Sposób składania odwołania wskazany jest w przysłanej przez ubezpieczyciela decyzji. Gotowe pismo najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku korzystania z drogi mailowej do złożenia odwołania powinieneś otrzymać e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez ubezpieczyciela. Istnieje również możliwość ustnego zgłoszenia, jednak ostatecznie i tak doprowadzi to do konieczności złożenia odpowiedniego pisma.

Ważne!

Pamiętaj, że nie wystarczy napisać, że nie zgadzasz się ze sposobem wyliczenia odszkodowania i oczekujesz wypłaty wskazanej przez siebie kwoty. W piśmie należy w rzetelny i poparty argumentami sposób odnieść się do fragmentów decyzji ubezpieczyciela – dodatkowym atutem będzie poparcie swoich roszczeń dokumentami potwierdzającymi ich zasadność, mogą być to na przykład faktury za rzeczywiście poniesione koszty. Na tym etapie warto też zastanowić się nad tym, w jaki sposób ubezpieczyciel może odnieść się do Twojego pisma, i spróbować z wyprzedzeniem odpowiedzieć na takie argumenty. Najważniejsze jest dokładne sprecyzowanie roszczeń, konieczne może okazać się również powołanie niezależnego rzeczoznawcy, w celu ich potwierdzenia.

Kiedy powinieneś napisać odwołanie do ubezpieczyciela o zmianę decyzji?

Poniżej przedstawiamy sytuacje, w jakich warto złożyć odwołanie od decyzji dotyczące przyznanego odszkodowania lub sposobu zakwalifikowania szkody.

 1. Przyznana przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania nie wystarcza na naprawę pojazdu.
  Jakie mogą być przyczyny?
 • obliczenie wartości części potrzebnych do naprawy na podstawie aktualnych cen zamienników,
 • ubezpieczyciel twierdzi, że niektóre usterki istniały już przed wypadkiem (np. rysy lub wgniecenia na elementach karoserii, które uległy uszkodzeniu),
 • pomniejszenie wartości części o ich amortyzację,
 • zaniżenie w wyliczeniach kosztów robocizny,
 • zaniżenie wartości pojazdu w dniu szkody.

Pamiętaj, że musisz uzasadnić swoje stanowisko, odnosząc się do konkretnych punktów, z którymi się nie zgadzasz.

 1. Ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą.

Szkoda całkowita to termin, który oznacza koszt naprawy przekraczający 70% wartości pojazdu. Jeśli szkoda zostanie określona jako szkoda całkowita, wypłacone odszkodowanie będzie:

 • w przypadku szkody z OC sprawcy – różnicą pomiędzy wartością pojazdu z dnia wypadku a wartością wraku, jeśli uznajemy, że nie chcemy naprawiać samochodu. Możemy też podjąć decyzję, że naprawiamy pojazd. W tym przypadku otrzymamy zwrot poniesionych kosztów do wysokości wartości pojazdu w dniu szkody.
 • w przypadku szkody AC – różnicą pomiędzy wartością pojazdu z dnia wypadku a wartością wraku.

Przykład:

Na dzień wypadku ubezpieczyciel wycenił Twój samochód na 30 tys. złotych. Ponieważ orzekł szkodę całkowitą (koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w dniu szkody), a wartość wraku oceniona została na 20 tys. złotych, w ramach odszkodowania przyznano Ci 10 tys. złotych.

W tym momencie warto zweryfikować wycenę wartości pojazdu w dniu szkody, potrzebna może być tu pomoc rzeczoznawcy.

 • Jeżeli dochodzimy roszczeń z OC sprawcy i podjęliśmy decyzję o sprzedaży wraku, wystarczy rzetelne ustalenie wartości auta na dzień kolizji. Dlaczego? Nawet kiedy nie będziemy mogli sprzedać wraku za cenę określoną przez ubezpieczyciela, możemy zgłosić się do niego po dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy wskazaną przez niego wartością a tą, którą rzeczywiście zapłacił kupujący. By otrzymać wyrównanie niezbędny będzie dokument sprzedaży potwierdzający wysokość otrzymanej kwoty.
 • W gorszej sytuacji jesteśmy w przypadku szkody z AC. Również tutaj ważne jest sprawdzenie rzetelności wyliczenia wartości samochodu w dniu powstania szkody, nie mamy jednak szansy na równie szybkie dochodzenie roszczeń jeżeli wycena wraku okaże się zawyżona. W tym przypadku niezbędne będzie wykazanie błędnego określenia wartości na podstawie ofert zakupu jeszcze przed sprzedażą, by nie stracić możliwości dalszych rozmów. Podejmowanie działań w odpowiedniej kolejności jest tu bardzo ważne, ponieważ po sprzedaży wraku nie mamy już możliwości jakichkolwiek negocjacji.

Ważne!

Wzór odwołania do ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej znajdziesz

TUTAJ

 

 1. Ubezpieczyciel przyznał zaniżoną kwotę odszkodowania za uszkodzenia ciała.

Przy tego rodzaju roszczeniach walka o adekwatne odszkodowanie jest niezwykle trudna. Wynika to z prostego faktu – przepisy prawa nie wskazują wprost, jaką kwotę ubezpieczyciel powinien wypłacić za dany uszczerbek na zdrowiu, a przyznane sumy zależą od indywidualnej oceny poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Ponieważ jest to subiektywna ocena, w odwołaniu od decyzji o wysokości odszkodowania należy wykazać, jak doznane urazy wpłynęły na Twoje codzienne życie. Jak to zrobić?

 • Opisz dokładnie cały proces leczenia i zadbaj o to, by podane informacje poparte były stosownymi dokumentami (karty leczenia szpitalnego, skierowania na rehabilitację, do sanatorium, itp.).
 • Określ poniesione w związku z dochodzeniem do zdrowia koszty, np. dojazdy taksówką na rehabilitację czy wynajęcie pomocy pielęgniarskiej.
 • Przedstaw szczegółowo stan psychofizyczny, doznane urazy emocjonalne, lęki, brak możliwości kontynuowania wcześniejszej pracy, utratę źródła dochodu.

Uwaga!

Ze względu na złożoność tego zagadnienia i dużą subiektywność w ocenie stanu faktycznego warto rozważyć skontaktowanie się ze specjalistami z dziedziny dochodzenia roszczeń w podobnych przypadkach.

Co zrobić kiedy ubezpieczyciel nie uzna odwołania?

Samo odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie gwarantuje sukcesu i uwzględnienia Twojego stanowiska. Jakie kroki możesz podjąć, jeżeli w odpowiedzi na złożone pismo, otrzymasz oficjalne stanowisko o nieuznaniu roszczeń? Możesz wystąpić o pomoc do Rzecznika Finansowego. Pamiętaj jednak, że możliwość skorzystania z tej ścieżki przysługuje Ci dopiero po wyczerpaniu wszystkich opcji odwoławczych u ubezpieczyciela.

Do Rzecznika możesz skierować wniosek o interwencję lub wniosek o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu.

 • Wniosek o interwencję składasz w momencie, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie uwzględniło Twoich roszczeń lub w ogóle nie ustosunkowało się do złożonego odwołania. Dołączyć należy do niego pełną korespondencję dotyczącą likwidacji szkody. Rzecznik Finansowy wystąpi do ubezpieczyciela w Twoim imieniu, informując Cię na bieżąco o przebiegu sprawy. Wszystkie wzory niezbędnych wniosków dostępne są na stronie Rzecznika, a korzystanie z tej formy wsparcia jest bezpłatne.
 • Wniosek o wszczęcie postępowania polubownego możesz złożyć niezależnie od wniosku o interwencję, a składając go, musisz dokonać opłaty w wysokości 50 zł. W tym przypadku Rzecznik Finansowy nie występuje w Twoim imieniu, a zajmuje stanowisko mediatora, którego celem jest pomoc w wypracowaniu rozwiązania, które zaakceptują obie strony sporu.

Po wyczerpaniu powyższych dróg i braku satysfakcjonującego efektu pozostaje postępowanie sądowe. Należy pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami i długim procesem. Dla zwiększenia szansy na korzystny finał sprawy najlepiej zwrócić się o pomoc do prawników – ocenią oni Twoje szanse na uzyskanie odszkodowania i oszacują, na jaką kwotę możesz liczyć.

Podsumowanie

 • Unikniesz wielu problemów, jeżeli już na etapie wybierania ubezpieczenia AC, zdecydujesz się na wariant obejmujący wykupienie amortyzacji części i możliwie jak najniższy udział własny.
 • Nie warto oszczędzać w przypadku szkody częściowej z OC lub AC, a naprawę samochodu zlecić profesjonalnemu i godnemu zaufania zakładowi blacharsko-lakierniczemu.
 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego uchroni Cię w momencie powstania szkody przed konsekwencjami wynikającymi z tzw. przyczynienia się do zdarzenia.

Znajdź najlepszy wariant ubezpieczenia z kalkulatorem OC/AC Voleto

Jeśli szukasz polisy OC lub AC w atrakcyjnej cenie i odpowiadającej Twoim potrzebom, nasz kalkulator ubezpieczeń jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Wypełnij formularz TUTAJ i wybierz najkorzystniejszą dla siebie opcje, by cieszyć się korzystną ochroną na drodze!

Autor wpisu: Piotr Kaczmarzyński

Piotr Kaczmarzyński - Absolwent Politechniki Łódzkiej. Z rynkiem ubezpieczeń związany od 1998 r. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w negocjacjach kluczowych umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Współtwórca koncepcji i wdrożenia programów ubezpieczeń komunikacyjnych dla firm z różnych sektorów gospodarki, m.in. autorskiej porównywarki, umożliwiającej sprzedaż ubezpieczeń oraz ich obsługę. Dzięki bogatemu doświadczeniu, tworzy niniejsze artykuły, w oparciu o znajomość szeroko pojętego rynku ubezpieczeń.

Wiedza o ubezpieczeniach

Promo baner

Kup ubezpieczenie Assistance najlepsze dla Twojego samochodu

Wybierając Voleto zyskujesz najatrakcyjniejsze propozycje ubezpieczeń na rynku.

Oblicz najniższą składkę

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności