Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

24 stycznia 2022

Jak wypełnić PCC-3 po kupnie samochodu – Poradnik

Jak wyjaśniliśmy w artykule "Kupiłem samochód co dalej – formalności, o których należy pamiętać" jedną z pierwszych rzeczy, o której należy pamiętać po nabyciu pojazdu, jest opłacenie podatku. W tym celu konieczne jest poprawne wypełnienie deklaracji PCC-3

Czym jest deklaracja PCC-3?

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, określa, że jest to deklaracja od czynności cywilnoprawnych. W dokumencie tym znajdują się informacje na temat tego, co jest przedmiotem opodatkowania, jaka jest jego podstawa, wysokość podatku, a także kto pozostaje zwolniony z jego opłacenia. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży zobowiązuje do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego stawka zależy od dokonanej czynności – może wynosić 0,1%, 0,2%, 0,5%, 2% lub 19 złotych. W momencie kupna samochodu musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku o wartości 2 procent zakupionego pojazdu.

Formalności

Wykonanie płatności za podatek od czynności cywilnoprawnych pozostaje niezbędne do tego, aby zarejestrować pojazd. Świeżo upieczony ma na to czas do 14 dni od daty dokonania zakupu. Istotne jest, aby zrobić to jak najszybciej. W niektórych sytuacjach urzędnicy mogą zakwestionować kwotę zakupu pojazdu twierdząc, że jest ona za niska. Wówczas niezbędne będzie dopłacenie różnicy lub odwołanie się od decyzji urzędnika, a proces ten może okazać się bardzo długotrwały. Konieczne zatem jest wypełnienie druku PCC-3 możliwie jak najszybciej oraz zapłacić podatek i wykonać resztę formalności, które są związane z rejestracją pojazdu oraz jego zakupem.

Jak zapłacić PCC 3 przez Internet?

Formularz PCC-3 jest możliwy do znalezienia na rządowej stronie podatki.gov.pl. Należy wybrać deklarację PCC-3(5).

tebela-pcc

Po wybraniu odpowiedniego formularza, należy podać okres rozliczeniowy – a więc datę zakupu auta (a nie datę wypełnienia PCC-3).

Od niedawana można również pobrać Broszurę informacyjną z objaśnieniami. Jest to narzędzie, z którego warto korzystać w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

Jak wypełnić deklaracje PCC 3

Zalogowanie się na profil podatkowy, pozwala na wypełnienie formularza lub jego pobranie, wydrukowanie i samodzielne wypełnienie w formie pisemnej. W takiej sytuacji dostarczamy do Urzędu Skarbowego, gdzie możemy dokonać opłacenia podatku.

Sam proces wypełniania formularza PCC-3 nie jest skomplikowany. Warto jednak zrobić to możliwie jak najbardziej dokładnie. Jeszcze przed przystąpieniem do wypełnienia dokumentu należy przygotować umowę kupna-sprzedaży auta, z której będziemy korzystać w celu poprawnego uzupełnienia formularza.

PCC-3 – rubryka A i B1

W rubryce A należy wpisać Urząd Skarbowy, pod który podlega właściciel pojazdu. Kiedy wypełniasz wniosek pierwszy raz, konieczne jest zaznaczenie pola „złożenie deklaracji”. Z kolei w rubryce B1 w polu 7 zaznacza kwadrat „inny podmiot”, a kolejnym krokiem jest wybranie w polu 8 „osoba fizyczna”. Co w sytuacji, kiedy pojazd będzie miał więcej niż jednego właściciela, w polu 7 zaznaczamy kwadrat „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”, a do druku PCC-3 należy dołączyć formularz PCC-3/A, gdzie znajduje się informacja na temat współwłaściciela pojazdu.

Formularz – pole 9 i 10

Następnym krokiem jest podanie imienia i nazwiska w polu 9. Z kolei pole 10 zostało przeznaczone do wpisania imion ojca i matki. Powyższe informacje to przykładowy sposób wypełniania formularza dla osoby fizycznej.

PCC-3 – rubryki B2 i C

Swoje aktualne miejsce zamieszkania należy wpisać w rubryce B2. Z kolei rubryka C to miejsce na opisania przedmiotu opodatkowania, a także umieszczenia treści umowy cywilnoprawnej. Następnym krokiem jest wybranie w polu 1 opcji „umowa” , a w polu 2 zaznaczenie informacji o tym, czy z samochodu będziemy korzystać poza granicami RP, czy na terytorium naszego kraju. Dodatkowo w polu 3 zaznaczamy, gdzie została spisana umowa kupna- sprzedaży, a w polu 4 opisujemy pojazd.

Jak opisać pojazd w deklaracji PCC-3?

Istotnym aspektem jest podanie, takich informacji jak: model i marka pojazdu, rok jego produkcji, pojemność silnika i przebieg, numer rejestracyjny i numer nadwozia oraz jego rodzaj, typ paliwa, a także ewentualne uszkodzenia.

Rubryki D, F w deklaracji PCC-3

Rubryka D w deklaracji PCC-3 jest przeznaczona między innymi do podania w polu 27 wartości pojazdu w momencie zakupu, czyli kwoty, za jaką został przez nas zakupiony pojazd. Wartość ta to właśnie podstawa opodatkowania. W polu 28, 47 i 54 należy wpisać wartość podatku, jaki konieczny jest do samodzielnego obliczenia. Dla przykładu, jeśli auto kosztowało 10 tysięcy złotych, wówczas podatek wyniesie 200 złotych.

PCC-3 rubryka H i I

W momencie, kiedy pojazd będzie miał właścicieli, w tym miejscu należy umieścić informacje o załączniku PCC-3/A. Dla każdego ze współwłaścicieli konieczne jest przygotowanie oddzielnego druku PCC-3/A. Rubryka I wymaga podania swojego imienia i nazwiska, daty wypełnienia deklaracji oraz złożenia czytelnego podpisu.

Jak wypełnić PCC 3 kupno samochodu wzór - dokument

dokument-pcc-3
  1. Identyfikator podatkowy – tutaj należy podać NIP lub PESEL
  2. data dokonania czynności – data zakupu auta (należy przepisać datę z umowy kupna-sprzedaży)

CZĘŚĆ A

Tutaj należy wskazać właściwy Urząd Skarbowy, pod który podlega właściciel pojazdu.

dokument-pcc-3-czesc-a

Część B

W zależności od tego, czy deklarację składa osoba fizyczna czy nie, tutaj podaje się dane identyfikujące płatnika oraz w części B.2 adres zamieszkania / siedziby.

dokument-pcc-3-czesc-b

Część C

W punkcie 24. części C należy wskazać charakter i treść czynności prawnej – (skrótowe przybliżenie cech i stanu przedmiotu, mających wpływ na jego wartość rynkową).

dokument-pcc-3-czesc-c

Część D

Część, w której jako podstawę opodatkowania należy wskazać wartość rynkową danego przedmiotu lub prawa majątkowego (nie wartość wskazaną w umowie!); stawka opodatkowania powinna być wyznaczona zgodnie z treścią art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;

pole 47. suma wszystkich kwot z kolumny D tabeli;

(część D nie dotyczy umowy spółki – w razie jej zawarcia, należy przejść do punktu E.)

dokument-pcc-3-czesc-d

Część F

pole 54 – kwota zgodna z polem 47 (kwota należnego podatku)

dokument-pcc-3-czesc-f

Część G

Część G deklaracji PCC-3 jest miejscem na zamieszczenie informacji dodatkowych.

Część H

Ta część jest uzupełniana, gdy w czynności uczestniczyły więcej niż dwie strony – wiąże się to z koniecznością wypełnienia po jednym załączniku przez każdą dodatkową z nich (PCC-3/A). Zawiera on podstawowe dane identyfikujące podatnika oraz pozostałych podatników, a także miejsce i cel składania deklaracji.

dokument-pcc-3-czesc-h

Część I

To część zawierająca imię, nazwisko, podpis podatnika oraz datę wypełnienia przez niego deklaracji (ewentualnie również dane i podpis pełnomocnika).

Gdzie złożyć wypełniony dokument PCC-3?

Deklaracja PCC-3 jest możliwa do złożenia osobiście w Urzędzie Skarbowym, pozostaje gotowy do wysłania pocztą lub przesłania online za pomocą strony podatnik.gov.pl. W trakcie składania PCC-3 niemożliwe jest korzystanie z profilu zaufanego i Platformy ePUAP. Możesz natomiast podpisać ją danymi autoryzacyjnymi.

Znajdź najlepszy wariant ubezpieczenia z kalkulatorem OC/AC Voleto

Jeśli szukasz polisy OC lub AC w atrakcyjnej cenie i odpowiadającej Twoim potrzebom, nasz kalkulator ubezpieczeń jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Wypełnij formularz TUTAJ i wybierz najkorzystniejszą dla siebie opcje, by cieszyć się korzystną ochroną na drodze!

Autor wpisu: Piotr Kaczmarzyński

Piotr Kaczmarzyński - Absolwent Politechniki Łódzkiej. Z rynkiem ubezpieczeń związany od 1998 r. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w negocjacjach kluczowych umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Współtwórca koncepcji i wdrożenia programów ubezpieczeń komunikacyjnych dla firm z różnych sektorów gospodarki, m.in. autorskiej porównywarki, umożliwiającej sprzedaż ubezpieczeń oraz ich obsługę. Dzięki bogatemu doświadczeniu, tworzy niniejsze artykuły, w oparciu o znajomość szeroko pojętego rynku ubezpieczeń.

Wiedza o ubezpieczeniach

Promo baner

Kup ubezpieczenie Assistance najlepsze dla Twojego samochodu

Wybierając Voleto zyskujesz najatrakcyjniejsze propozycje ubezpieczeń na rynku.

Oblicz najniższą składkę

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności