Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

14 lipca 2021

Odmowa wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania to czarny sen wielu kierowców. Jeśli Ty także doświadczyłeś odmowy TU, nie bądź obojętny! W artykule wyjaśnimy, co możesz zrobić, jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia. Podpowiemy także, czy możesz dochodzić swoich praw po kilku miesiącach, czy latach.

Z powodzenie można uznać, że głównym celem zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego jest ochrona własnego portfela i przerzucenie odpowiedzialności za szkodę na towarzystwo ubezpieczeniowe. Czasem zdarza się jednak, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia. W jakich okolicznościach może do tego dojść?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

To, w jakich okolicznościach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, zależy od rodzaju ubezpieczenia. Na pierwszy ogień weźmiemy obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania OC?

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Obowiązek jego zawarcia ma więc każdy właściciel pojazdu mechanicznego — samochodu osobowego, ciężarowego, motoroweru, motocykla, łodzi motorowej czy… ciągnika. Dzięki takiej polisie odpowiedzialność cywilna kierowcy jest chroniona. W praktyce oznacza to, że jeśli spowoduje on kolizję, stłuczkę lub wypadek, to ubezpieczyciel, a nie on sam wypłaci odszkodowanie (i ewentualne świadczenia dodatkowe) osobie poszkodowanej. Odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC nie zdarza się więc często. Zgodnie z art. 38.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody, a co za tym idzie może odmówić wypłaty świadczenia za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela, lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Ubezpieczyciel nie weźmie także odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz szkody wyrządzone umyślnie. Jeśli spowodowałeś wypadek, będąc pod wpływem substancji psychoaktywnych, będziesz musiał wziąć odpowiedzialność za szkodę.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z AC?

Zakres ochrony, jaką zapewnia obowiązkowe OC, definiuje prawo. Jest on więc identyczny dla wszystkich TU. To, jaką ochronę zapewnia Autocasco, zależy od konkretnego towarzystwa i danej oferty. Szczegóły każdej z nich definiują Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU). Dokument zawiera także sekcję Wyłączenia, określającą sytuację, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności. Jeśli wykupiłeś Autocasco, które ochroni Twój pojazd przed konsekwencjami kradzieży, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli spowodowałeś kolizję lub stłuczkę.

Odpowiedzialnością ubezpieczyciela AC nie są zazwyczaj objęte także szkody:

 • powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego;
 • spowodowane działaniami wojennymi;
 • kradzieżowe, jeżeli kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu, lub uruchomienia pojazdu;
 • powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • powstałe w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych, lub treningów do tych jazd.

 

To jednak nie wszystkie okoliczności, które zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności za szkodę. TU ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, jeśli:

 • ubezpieczony kupił polisę z franszyzą integralną, a koszt likwidacji szkody jest niższy od kwoty franszyzy;
 • kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • do szkody doszło na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego;
 • ubezpieczony nie dopełnił formalności wskazanych w OWU, np. nie poinformował ubezpieczyciela o szkodzie w określonym czasie.

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania — co możesz zrobić?

Odmowa wypłaty odszkodowania to nie koniec świata. Zwłaszcza jeśli racje są po Twojej stronie. Jeśli chcesz dochodzić swoich praw, nie bądź obojętny — napisz odwołanie.

Odmowa wypłaty odszkodowania — jak napisać odwołanie?

Odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania to dokument, który może przesądzić o tym, że ubezpieczyciel zmieni zdanie. Warto poświęcić więc odpowiednią ilość czasu i uwagi na jego stworzenie. Od czego zacząć?

 • Napisanie odwołania warto zacząć od rzeczowej analizy sprawy oraz zgromadzenia argumentów i dowodów, które przemawiają na Twoją korzyść. Dobrym pomysłem, który zwiększy Twoje szanse na sukces, jest skorzystanie z pomocy prawnika.
 • Kolejnym krokiem jest napisanie pisma (możesz zrobić to odręcznie) i dostarczenie go ubezpieczycielowi. Ważne by oprócz argumentów i dowodów zawierało ono także dane ubezpieczyciela, dane Twoje i Twojego auta i numer polisy. Możesz wysłać dokument pocztą, kurierem, e-mailem lub dostarczyć dokument osobiście.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - Wzór

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela znajdziesz na VoletoTUTAJ

Jak długo na napisanie odwołania?

Na napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela będziesz miał aż 3 lata.

 

Jeśli ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania, nie załamuj rąk. Z naszymi radami masz realne szanse na to, aby wygrać tę nierówną walkę. Oczywiście pod warunkiem, że jesteś w stanie udowodnić swoje racje, przekazując dowody bezzasadnej decyzji TU.

Znajdź najlepszy wariant ubezpieczenia z kalkulatorem OC/AC Voleto

Jeśli szukasz polisy OC lub AC w atrakcyjnej cenie i odpowiadającej Twoim potrzebom, nasz kalkulator ubezpieczeń jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Wypełnij formularz TUTAJ i wybierz najkorzystniejszą dla siebie opcje, by cieszyć się korzystną ochroną na drodze!

Autor wpisu: Piotr Kaczmarzyński

Piotr Kaczmarzyński - Absolwent Politechniki Łódzkiej. Z rynkiem ubezpieczeń związany od 1998 r. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w negocjacjach kluczowych umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Współtwórca koncepcji i wdrożenia programów ubezpieczeń komunikacyjnych dla firm z różnych sektorów gospodarki, m.in. autorskiej porównywarki, umożliwiającej sprzedaż ubezpieczeń oraz ich obsługę. Dzięki bogatemu doświadczeniu, tworzy niniejsze artykuły, w oparciu o znajomość szeroko pojętego rynku ubezpieczeń.

Wiedza o ubezpieczeniach

Promo baner

Kup ubezpieczenie Assistance najlepsze dla Twojego samochodu

Wybierając Voleto zyskujesz najatrakcyjniejsze propozycje ubezpieczeń na rynku.

Oblicz najniższą składkę

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności