Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

31 maja 2021

Odszkodowanie z OC komunikacyjnego sprawcy. Kiedy się należy?

Odszkodowanie z OC komunikacyjnego sprawcy jest formą zadośćuczynienia dla osoby, która doznała szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego, jednocześnie nie będąc sprawcą zdarzenia. Kolizja lub wypadek może być przyczyną zarówno szkód rzeczowych jak i osobowych. Warto zapoznać się z procedurami związanymi z wnioskowaniem oraz wypłatą odszkodowań z OC komunikacyjnego sprawcy. Kiedy należy Ci się odszkodowanie? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by ubiegać się o takie świadczenie? Przekonajmy się.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Świadczenie to należy się więc poszkodowanemu kierowcy, jak i pasażerom (także pasażerom jadącym ze sprawcą wypadku), pieszym oraz rowerzystom.

Kiedy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem rzeczonego pojazdu.

Pojęcie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdów jest rozumiane dosyć szeroko i obejmuje zdarzenia powstałe także podczas i w związku z:

  • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Odszkodowania komunikacyjne przysługują także w przypadku, gdy szkoda zostaje wyrządzona przez ruch zespołu pojazdów mechanicznych, jak na przykład wypadek lub kolizja z udziałem auta z przyczepą. W zależności od charakteru zdarzenia, odszkodowanie będzie przysługiwało z OC pojazdu ciągnącego bądź z OC przyczepy.

Obowiązkowe OC komunikacyjne obejmuje również szkody spowodowane przez ruch pojazdów złączonych w celu holowania. W takiej sytuacji za wypłatę odszkodowania odpowiada ubezpieczyciel pojazdu holującego.

Jakie warunki należy spełnić, by ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy? 

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy, tylko wtedy kiedy spełnione zostaną określone warunki. Najważniejszym z nich jest bezsprzecznie stwierdzone sprawstwo zdarzenia.

Najprostszym i najszybszym sposobem jest uzyskanie od sprawcy kolizji oświadczenia, w którym przyznaje się on do winy. Powinno ono zawierać okoliczności zdarzenia, dane osobowe sprawcy i jego pojazdu, numer polisy sprawcy i nazwę ubezpieczyciela. Z tej formy możemy skorzystać TYLKO w przypadku kolizji. W przypadku wypadku komunikacyjnego konieczne jest wezwanie policji. Skorzystanie z opcji oświadczenia sprawcy kryje jednak pewną pułapkę. Sprawca może zmienić zdanie co do przebiegu zdarzenia.

Rozważ następujący przykład: Po powrocie do domu i „konsultacji” z życzliwymi osobami sprawca zgłasza do swojego ubezpieczyciela oświadczenie, że całe zdarzenie miało zupełnie inny przebieg i złożył oświadczenie, ponieważ np. czuł się zastraszony. Możliwe? Jak najbardziej. Jeżeli cenimy sobie spokój i komfort psychiczny, lepszym rozwiązaniem jest wezwanie policji. Owszem, zajmie to nam w tym momencie więcej czasu, ale uchroni przed przykrymi niespodziankami. Policja na miejscu ustali sprawcę kolizji czy wypadku, sporządzi odpowiedni protokół, ukarze sprawcę mandatem.

Jeżeli jednak sprawca nie chce przyznać się do winy, nie pozostaje nic innego jak droga sądowa dochodzenia naszych praw. 

Kto wypłaca odszkodowanie z polisy OC komunikacyjnego?

Z tytułu szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, w przypadku roszczenia poszkodowanego, odszkodowanie wypłaca zakład ubezpieczeń, w którym została zawarta polisa. Warunkiem wypłaty roszczenia jest uznanie winy sprawcy.

Do wypłaty odszkodowania z OC dochodzi w przypadku:

  • śmierci,
  • uszkodzenia ciała,
  • rozstroju zdrowia,
  • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Roszczenie złożone u ubezpieczyciela zostanie rozpatrzone w okresie 30 dni.

W tym okresie towarzystwo jest zobowiązane do:

  • w przypadku szkody rzeczowej – do dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu. Analizowana jest opłacalność naprawy i przedstawiona zostanie poszkodowanemu kalkulacja kosztów. W przypadku niemożności ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia, ubezpieczyciel jest zobowiązany w ciągu 30 dni do wypłaty tzw. kwoty bezspornej lub przesłania pisma uzasadniającego przedłużenie procesu likwidacji szkody. Przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka poszkodowanemu drogi do dochodzenia dodatkowych kosztów, które poniósł, a nie zostały uwzględnione przez ubezpieczyciela.

W wyniku kolizji lub wypadku pojazd poszkodowanego może zostać uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę, lub też nie. Co do zasady ubezpieczyciele ustalili, że wartość odszkodowania przekraczająca 70% wartości pojazdu ustalonego na dzień powstania szkody kwalifikuje szkodę jako całkowitą. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel będzie dążył do wypłaty kwoty, która będzie różnicą pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody i wartością pozostałości (wraku). Przykład: Uszkodzeniu uległ Opel Astra o wartości ustalonej przez ubezpieczyciela w dniu szkody na 10.000 PLN. Według towarzystwa koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu, więc wysyła do poszkodowanego informację, że przyznał świadczenie w wysokości: 10.000 PLN – 6.000 PLN (wartość wraku) = 4.000 PLN

UWAGA!

Poszkodowany ma prawo dochodzenia poniesionych kosztów do wysokości wartości pojazdu ustalonej na dzień powstania szkody. Przykład: Uszkodzeniu uległ Opel Astra o wartości ustalonej przez ubezpieczyciela w dniu szkody na 10.000 PLN. Poszkodowany ma więc prawo ponieść koszty do tej właśnie wysokości.

To my jako poszkodowani podejmujemy decyzję, którą drogę wybierzemy. Jeżeli znajdziemy warsztat, który zagwarantuje nam, że jest w stanie przywrócić nasz samochód do stanu przed szkodą i zmieści się w kwocie nieprzekraczającej wartość pojazdu w dniu szkody, to warto się zastanowić, co nam się bardziej opłaca.

– w przypadku szkody na osobie – sytuacja wygląda inaczej. W zależności od stopnia rozstroju zdrowia ubezpieczyciel:

a) poczeka na zakończenie procesu leczenia, w przypadku uszczerbku, którego leczenie zostanie zakończone w krótkim czasie i komisja lekarska orzeknie stopień uszczerbku na zdrowiu. Na tej podstawie zostanie przyznane odszkodowanie.

b) w przypadku poważnych urazów wymagających długiego procesu leczenia, możemy wystąpić o wypłatę zaliczek niezbędnych do prowadzenia procesu leczenia i rehabilitacji.

Po zakończeniu procesu leczenia komisja lekarska ocen procent uszczerbku i otrzymamy odszkodowanie.

Przyznane odszkodowanie co do zasady ma pokryć wszystkie uzasadnione koszty, jakie ponieśliśmy w związku z kolizją lub wypadkiem. Zaliczamy do nich między innymi koszty wynajmu pojazdu zastępczego, koszty holowania, zakwaterowania, koszty zaopatrzenia ortopedycznego, rehabilitacji, leków, operacji, renty.

Koszty kolizji lub wypadku mogą więc być bardzo wysokie.

W sytuacji gdy sprawca nie posiada polisy OC lub nie jest znany, swoich roszczeń można dochodzić z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie zostanie również wypłacone przez UFG, jeżeli ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

Mamy nadzieję, że nie będziesz musiał się nigdy ubiegać o odszkodowanie z polisy OC sprawcy, ale jeżeli taka niefortunna sytuacja nastąpi, wiesz już co robić i jak się zachować. 

Znajdź najlepszy wariant ubezpieczenia z kalkulatorem OC/AC Voleto

Jeśli szukasz polisy OC lub AC w atrakcyjnej cenie i odpowiadającej Twoim potrzebom, nasz kalkulator ubezpieczeń jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Wypełnij formularz TUTAJ i wybierz najkorzystniejszą dla siebie opcje, by cieszyć się korzystną ochroną na drodze!

Autor wpisu: Piotr Kaczmarzyński

Piotr Kaczmarzyński - Absolwent Politechniki Łódzkiej. Z rynkiem ubezpieczeń związany od 1998 r. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w negocjacjach kluczowych umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Współtwórca koncepcji i wdrożenia programów ubezpieczeń komunikacyjnych dla firm z różnych sektorów gospodarki, m.in. autorskiej porównywarki, umożliwiającej sprzedaż ubezpieczeń oraz ich obsługę. Dzięki bogatemu doświadczeniu, tworzy niniejsze artykuły, w oparciu o znajomość szeroko pojętego rynku ubezpieczeń.

Wiedza o ubezpieczeniach

Promo baner

Kup ubezpieczenie Assistance najlepsze dla Twojego samochodu

Wybierając Voleto zyskujesz najatrakcyjniejsze propozycje ubezpieczeń na rynku.

Oblicz najniższą składkę

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności