Strona główna Oblicz składkę Wiedza Pomoc

Wypełniłeś już kiedyś formularz?

Wróć do wybranej konfiguracji za pomocą kodu porównania.

Wpisz kod porównania

Wystarczy, że raz wypełnisz dane w naszych formularzach. Po wygenerowaniu propozycji ubezpieczycieli masz możliwość powrotu do nich - za pomocą kodu porównania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies.
Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności

23 września 2021

Wyrejestrowanie samochodu — jak przejść procedury i wypełnić wniosek?

Wyrejestrowanie auta jest możliwe jedynie w konkretnych, wskazanych ustawą okolicznościach. W artykule wyjaśnimy, kiedy należy wyrejestrować auto. Podpowiemy także, jak wypełnić wniosek i sfinalizować procedury. Gotowy? Zaczynamy!

Kiedy należy wyrejestrować auto?

Okoliczności, w których właściciel (lub współwłaściciele) powinni wyrejestrować pojazd, definiują zapisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z Art. 79. pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 unieważnienie dokumentów pojazdu i zaświadczenie o demontażu pojazdu ust. 1 pkt 2 lub art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 2.  kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 6.  przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 przyjęcie przez stację demontażu niekompletnego pojazdu ust. 1 lub art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 7. wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70 g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 5.

Jak wyrejestrować samochód — procedura krok po kroku

Jeśli wiesz już, w jakich okolicznościach musisz wyrejestrować pojazd, najwyższa pora, abyś dowiedział się, jak to zrobić.

Krok 1 – wypełnij wniosek

Wyrejestrowanie samochodu warto zacząć od wypełnienia wniosku. Jego wzór znajdziesz na stronie www.gov.pl lub na stronie wydziału komunikacji. Wypełniając dokument, będziesz musiał wskazać:

 • imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i nr PESEL właściciela (lub właścicieli);
 • informacje o marce, modelu, roku produkcji, numerach rejestracyjnych, numerach karty pojazdu, VIN i silnika wyrejestrowywanego samochodu;
 • listę załączników.

Jeśli nie możesz skorzystać z gotowego wzoru wniosku wyrejestrowania samochodu, możesz stworzyć dokument samodzielnie. Zadbaj o to, aby zawierał on:

 • nazwę miejscowości i datę sporządzenia;
 • nazwę organu rejestrującego;
 • dane właściciela (ewentualnie — współwłaścicieli) – imię i nazwisko lub nazwę właściciela oraz współwłaścicieli, adres, numer PESEL lub numer REGON;
 • formułę: „Wnoszę o wyrejestrowanie pojazdu – rodzaj pojazdu i przeznaczenie, marka, typ, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN/ numer nadwozia (podwozia), numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny, numer karty pojazdu (jeśli została wydana)”,
 • listę załączników.

Dokument należy własnoręcznie podpisać.

Krok 2 – skompletuj potrzebne dokumenty

Aby wyrejestrować pojazd, przygotuj dowód osobisty oraz dowód wniesienia opłaty. Jeśli auto jest przedmiotem współwłasności, a pozostali współwłaściciele nie pojawią się w urzędzie, potrzebujesz także ich pisemnego pełnomocnictwa. To jednak nie wszystko. W zależności od tego, z jakiego powodu wyrejestrowujesz pojazd, będziesz musiał przedłożyć także dodatkowe dokumenty. Jakie?

Jeśli Twój samochód skradziono:

 • pisemne oświadczenie właściciela samochodu o kradzieży;
 • dokument wydany przez policję, który potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia;
 • dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli ją wydano).

Jeśli sprzedałeś auto za granicę:

 • pisemne oświadczenie właściciela samochodu o sprzedaży za granicę;
 • dokument potwierdzający zbycie za granicę. Może być to np. umowa sprzedaży;
 • potwierdzenie zarejestrowania auta za granicą.

Jeśli auto zostało poddane kasacji za granicą:

 • dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli ją wydano).

Jeśli trwale utraciłeś auto (np. na skutek pożaru):

 • dokument potwierdzający trwałą utratę auta;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód wpłaty na rzecz gminy (więcej na ten temat przeczytasz w kolejnych akapitach);
 • dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli ją wydano).

Jeśli przekazałeś auto do stacji demontażu:

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli ją wydano).

Jeśli auto wycofano z obiegu:

 • dokument potwierdzający wycofanie auta z obiegu lub
 • dokument potwierdzający, że wycofany samochód został wykupiony (taką możliwość ma wyłącznie firma, która wprowadziła auto do obiegu) lub
 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu.

Ważne: w szczególnych sytuacjach wyrejestrowanie samochodu jest możliwe bez konieczności dostarczania wszystkich wymaganych załączników. Jeśli straciłeś dowód rejestracyjny, kartę pojazdu lub tablice rejestracyjne, będziesz musiał złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Krok 3 – dostarcz dokumenty do urzędu

Wyrejestrowania samochodu należy dokonać w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela auta. W zależności od tego, w jakiej miejscowości mieszkasz, z dokumentami udaj się więc do:

 • urzędu starostwa powiatowego,
 • urzędu miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędu dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ważne: jeśli nie chcesz lub nie możesz pojawić się w wydziale komunikacji osobiście, wszystkie niezbędne dokumenty włóż do koperty i wyślij pocztą. Sprawdź także, czy Twój urząd nie umożliwia wyrejestrowania auta online przy pomocy Profilu Zaufanego.

Jakie konsekwencje może ponieść właściciel, który nie wyrejestruje pojazdu w terminie?

Jeszcze jakiś czas temu kierowcy, którzy mimo obowiązku nie wyrejestrowali swojego pojazdu, nie narażali się na konsekwencje natury finansowej. Jak nietrudno zgadnąć, z tego właśnie powodu, często nie dopełniali formalności. Aby wyeliminować taki stan rzeczy, rządzący wprowadzili zmiany w prawie. Od 2020 roku osoba, która nie wyrejestruje pojazdu w ciągu 30 dni od zdarzenia, naraża się na karę finansową w wysokości od 200 do 1000 zł.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu?

Wyrejestrowanie auta nie jest kosztowne. Opłata za taką czynność wynosi jedynie 10 zł. Możesz uiścić ją w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu.

Jeśli pojazd jest przedmiotem współwłasności, a Ty chcesz złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w imieniu pozostałych właścicieli, konieczne będzie także uiszczenie dodatkowej opłaty pełnomocnictwa (17 zł od każdego ze współwłaścicieli). Wniesienie tej opłaty nie jest konieczne, jeśli współwłaściciele są osobami z najbliższej rodziny.

Jeśli trwale utraciłeś auto, będziesz musiał także uiścić opłatę na rzecz gminy. W takich okolicznościach opłatę ustala się na podstawie wzoru umieszczonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. Jej wysokość zależy od kilku czynników, w tym m.in. od rodzaju i masy pojazdu.

Jak długo będziesz czekał na wyrejestrowanie samochodu przez urząd?

Jeśli w wydziale komunikacji złożysz wszystkie niezbędne dokumenty, urząd będzie miał 30 dni na wyrejestrowanie samochodu. W szczególnych sytuacjach okres ten może ulec wydłużeniu. Pamiętaj, aby koniecznie odebrać decyzję o wyrejestrowaniu. Ta pomoże Ci odzyskać część uiszczonej na ubezpieczenie OC składki.

Wyrejestrowanie pojazdu — najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W tej sekcji znajdziesz najczęściej zadawane przez kierowców pytania dotyczące wyrejestrowania auta wraz z odpowiedziami eksperta Voleto.

Czy auto może wyrejestrować jedynie właściciel?

Tak. Zgodnie z prawem wyrejestrowania pojazdu może dokonać jedynie właściciel. Jeśli auto jest przedmiotem współwłasności, powinni to zrobić wszyscy współwłaściciele. Jeśli Ci nie chcą lub nie mogą pojawić się w wydziale komunikacji, mogą przekazać swoje pełnomocnictwa. Dzięki nim wyrejestrowania będzie mógł dokonać jeden współwłaściciel.

Czy wyrejestrowany pojazd można… z powrotem zarejestrować?

Tak. W szczególnych przypadkach takie działanie jest możliwe. Jak wskazuje Ustawa Prawo o ruchu drogowym, pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 1. odzyskanego po kradzieży;
 2. zabytkowego;
 3. mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
 4. ciągnika i przyczepy rolniczej;
 5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. (patrz akapit Kiedy należy wyrejestrować auto?).

Czy do wyrejestrowania auta przez Internet zawsze jest potrzebny Profil Zaufany?

Wyrejestrowanie samochodu przez Internet wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Jest on elektronicznym odpowiednikiem Twojego podpisu. Służy także do zweryfikowania Twojej tożsamości. Jeśli nie masz Profilu Zaufanego, nie martw się. Szybko, sprawnie i bezpłatnie założysz go np. poprzez system bankowości elektronicznej banku: 

 • ING Bank Śląski,
 • Bank Pekao,
 • mBank,
 • Santander,
 • PKO Bank Polski,
 • Bank Millennium,
 • Inteligo,
 • Envelo (Grupa Poczty Polskiej),
 • Alior bank,
 • T-mobile bank.

Czy po wyrejestrowaniu samochodu można odzyskać część składki OC?

Jak najbardziej. Jeśli wyrejestrujesz auto, a następnie wypowiesz umowę ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel zwróci Ci część składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętaj, aby do wypowiedzenia dołączyć dokument potwierdzający wyrejestrowanie, który dostałeś z wydziału komunikacji.

Proces wyrejestrowania samochodu nie musi być żmudny i kłopotliwy. Mamy nadzieję, że nasze rady i wskazówki pomogą Ci przeprowadzić go szybko, bezboleśnie i… skutecznie.

Znajdź najlepszy wariant ubezpieczenia z kalkulatorem OC/AC Voleto

Jeśli szukasz polisy OC lub AC w atrakcyjnej cenie i odpowiadającej Twoim potrzebom, nasz kalkulator ubezpieczeń jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Wypełnij formularz TUTAJ i wybierz najkorzystniejszą dla siebie opcje, by cieszyć się korzystną ochroną na drodze!

Autor wpisu: Piotr Kaczmarzyński

Piotr Kaczmarzyński - Absolwent Politechniki Łódzkiej. Z rynkiem ubezpieczeń związany od 1998 r. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w negocjacjach kluczowych umów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Współtwórca koncepcji i wdrożenia programów ubezpieczeń komunikacyjnych dla firm z różnych sektorów gospodarki, m.in. autorskiej porównywarki, umożliwiającej sprzedaż ubezpieczeń oraz ich obsługę. Dzięki bogatemu doświadczeniu, tworzy niniejsze artykuły, w oparciu o znajomość szeroko pojętego rynku ubezpieczeń.

Wiedza o ubezpieczeniach

Promo baner

Kup ubezpieczenie Assistance najlepsze dla Twojego samochodu

Wybierając Voleto zyskujesz najatrakcyjniejsze propozycje ubezpieczeń na rynku.

Oblicz najniższą składkę

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na ich przechowywanie na Twoim urządzeniu. Nie uruchomimy opcjonalnych plików cookie, zanim ich nie włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć sięwięcej w jaki sposób działają pliki cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności